Nyheter i Bilder


 SKOLE:  Noen skoler i Norge er mye bedre enn andre. Det sier en ny rapport som Kunnskaps-departementet har bestilt.
SKOLE: Noen skoler i Norge er mye bedre enn andre. Det sier en ny rapport som Kunnskaps-departementet har bestilt. FOTO:NTB scanpix
Skoler
får
karakterer
Skoler
 
i
Norge
får
karakter.
Skolene
fikk
karakter
fra
 
1
til
 
6.
Elevene
lærer
mest
 
de
beste
skolene.
Elevene
får
 
også
bedre
karakterer.
Skoler
 
i
Nord-Norge
 
er
dårligst.
 
I
Finnmark
slutter
mange
elever
på skolen.
De
beste
skolene
ligger
 
i
Oslo
 
og
Akershus.
Kilder: NRK