Nyheter i Bilder


 MANGE:  Det kommer mange asylsøkere til Norge. Mange av dem kommer over grensa fra Russland. Folk i politiet frykter de ikke blir sjekket godt nok før de kommer inn i landet.
MANGE: Det kommer mange asylsøkere til Norge. Mange av dem kommer over grensa fra Russland. Folk i politiet frykter de ikke blir sjekket godt nok før de kommer inn i landet. FOTO:NTB scanpix
Asylsøkere
sjekkes
ikke
nok
Nesten
 
30.000
asylsøkere
 
har
kommet
 
til
Norge
i år.
Mange
asylsøkere
 
blir
ikke
sjekket
 
godt
nok.
 
Det
frykter
politifolk.
Politiet
 
har
 
for
lite tid
 
til
hver
asylsøker.
Politikere
 
er
redde
for at
 
det
kommer
terrorister
 
til
Norge.
Justisministeren
ber
politiet
sjekke
grundigere.
 
 
1.500
asylsøkere
 
har
forsvunnet
fra
asylmottak
 
i
Norge.
Noen
 
av
dem
fikk
ikke lov
 
å
være
 
i
Norge.
Kilder: VG