Nyheter i Bilder


TRENER:  Det er flest eldre som har begynt å trene. Her trener Inge Solheim (midten) og Inge Klæstad (til høyre) på frisklivs-sentralen «Oscar» i Oslo.
TRENER: Det er flest eldre som har begynt å trene. Her trener Inge Solheim (midten) og Inge Klæstad (til høyre) på frisklivs-sentralen «Oscar» i Oslo. FOTO:Hans J. Skjong / Klar Tale
Eldre
trener
mer
Nordmenn
trener
mer
enn
før.
Åtte
av
ti
nordmenn
trener
minst
én
gang
 
i
uka.
Det er
flest
eldre
personer
 
som
har
begynt
 
å
trene.
Mange
eldre
tenker
det er
viktig
 
å
være
 
i
god form.
Det
sier
en
ekspert.
Kilder: Klar Tale