Nyheter i Bilder
Hvem
bestemmer
lovene?
Stortinget.
Regjeringen.
Høyesterett.
 
Hva
er
en
statssekretær?
Statsrådens
livvakt.
 
Statsrådens
rådgiver
og
stedfortreder.
Statsrådens
personlige
tjener.
Hva slags
møte
har
regjeringen
hver
torsdag?
Møte
med
kongen.
 
Møte
med
Stortinget.
 
Regjeringskonferanse.
Hva
er
en
Stortings
melding?
Et
brev.
En
brosjyre.
 
Et
dokument
regjeringen
vil
diskutere
med
Stortinget.
 
Hva
er
et
departement?
En
tur
for
de
som
sitter
i
regjering.
 
.
En
avdeling
i
regjeringen.
 
Et
møte
 
mellom
statsminister
og
en
statsråd.
Hvilket
departement
gir
reiseråd
til
det
norske
folk?
Utenriks
departementet.
 
Finansdepartementet.
Barne,-
likestillings
og
inkluderingsdepartementet.
Hvilket
departement
har
ansvar
for
trygd?
Finansdepartementet.
 
Arbeids-
og
sosialdepartementet.
Helse-
og
omsorgs
departementet