Nyheter i Bilder
Hvilket
er
Norges
eldste
parti?
Høyre
Venstre
Arbeiderpartiet
Når
ble
Miljøpartiet
De
Grønne
startet?
 
 
1978
 
2001
 
1988
Hva
er
blant
de
viktigste
sakene
for
Høyre?
En
sterk
offentlig
skole
At
flere
private
kan
tilby
viktige
tjenester
 
Mer
statlig
styring
Når
ble
Siv Jensen
leder
i
Fremskrittspartiet?
 
2000
 
 
2006
 
 
2010
Hvilke
partier
hadde
regjering
fra
 
1983
til
 
1986?
 
 
Høyre,
KrF
og
Senterpartiet
 
Arbeiderpartiet
og
SV
 
SV,
Senterpartiet
og
Arbeiderpartiet
 
Hvilke
partier
satt i
Per Bortens
regjering?
KrF,
Senterpartiet
og
Venstre
 
 
FrP
og
Arbeiderpartiet
 
Høyre,
Venstre,
Senterpartiet
og
KrF
 
Hvilken
statsminister
fikk
i
oppdrag
å bygge
landet
i
 
1945?
Hanna Kvanmo
Einar Gerhardsen
Jan P. Syse