Nyheter i Bilder
Hvor
er
museet
med
Mona Lisa?
København
Wien
Paris
Hvor mange
bor
i
Europa?
 
700
millioner
 
 
400
 
millioner
 
1500
millioner
Hvilke
land
har
område
i
både
Europa
og
Asia?
 
Finland,
Estland
og
Polen.
Russland,
Kasakhstan
og
Tyrkia
Tyskland,
 
Frankrike
og
Belgia
 
Hvilke
 
3
land
i
Norden
er
eller
har
vulkanøyer?
 
Sverige,
Danmark,
 
 
Finland.
 
 
 
 
 
Norge,
Danmark
og
Island.
Finland,
 
Norge
og
Sverige.
 
Hvor mange
øyer
består
Shetlandsøyene
av
totalt?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
85
 
 
100
 
 
 
 
 
 
 
Hva
er
Efta?
Europeisk
fri
handels
organisasjon.
Europeisk
økonomisk
forening.
Den Europeiske union.
 
Hvilken
nordisk
øygruppe,
har
fylkesmann
og
 
politimester
i
samme
jobb?
Svalbard
 
Island
 
Kanariøyene