Nyheter i Bilder
Hvilket
språk
snakker
man
i
El Salvador?
Engelsk
Portugisisk
Spansk
Hvilket
land
blir
Anguilla
styrt
under?
USA
England
Mexico
 
Hvor mange
folkegrupper
har
Canada?
 
30
 
 
 
3
 
 
300
Hvilket
land
i
mellom
Amerika
har
 
engelsk
som
hoved
språk?
 
Belize
Guatemala
Panama
 
I
hvilket
år
ble
Honduras
president
styrtet?
 
1989
 
2000
 
2009
 
 
 
Hvilken
nytteplante
er
størst
i
Nicaragua?
Bomull
 
Kaffe
Mais
Hvor mange
aktive
vulkaner
har
Costa Rica?
 
10
 
 
112
 
 
2000