Nyheter i Bilder
Hvem
bestemmer
lovene
i
Norge?
Kongen
Dommere
Stortinget
Hva
er
 
en
dom?
En
avgjørelse
som
retten
tar
Et
tilbud
En
gave
Hva
er
en
aktor
En
fra
media
En
som
følger
rettssaken
En
som
representerer
politiet
Hva
er
forliksrådet?
En
fagforening
for
advokater
Et
sted
der
to
parter
blir enig
om
et
problem
en
butikk
Hva
er
den
høyeste
domstol
i
Norge?
Regjeringen
Ordføreren
Høyesterett
Hvilken
stor
rettssak
foregikk
i
Norge
våren
2012?
 
22
juli
rettssaken
Liland
saken
Treholt
saken
Hvem
var
Breviks
første
forsvarer?
Vibeke Hein Berra
Cato Schiøtz.
Geir Lippestad