Nyheter i Bilder
Hvor
bor
kronprinsfamilien?
I
Asker
I
Tønsberg
I
Oslo
Når
ble
kong Harald
født?
 
5.
juni
 
1930
9.
september
 
1940
21.
februar
 
1937
Hva
er
 
en
signing?
 
 
Et
kongelig
selskap
 
En
kongelig
åpning
 
En
seremoni
der
kongeparet
blir
velsignet
Hvilket
nummer
er
prinsesse
Ingrid Alexandra
til å
overta
tronen?
 
1
 
 
2
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hva slags
møte
har
kongen
og
 
kronprinsen
hver
fredag?
Møte
med
Regjeringen
Møte
med
hoffet
 
Møte
med andre
konger
og
kronprinser
Hvem
driver
kongeskipet?
Stortinget
 
Forsvaret
Slottet
Hva heter
gården
der
kronprins
familien
bor?
Kongsgården
Skaugum
 
 
Eidsvoldsverk