Nyheter i Bilder
Hvor ofte
er
det
fotball-VM?
Hvert
fjerde
år
Hvert
år
Hvert
andre
år
Når
oppsto
dagens
form
for
fotball?
 
1738
 
1922
 
1848
I
hvilket
land
oppsto
fotball
sporten?
Bangladesh
England
Etiopia
Hvor mange
lag
spiller
i
norsk
eliteserie
i dag?
 
20
 
16
 
40
Hvor mange
lag
spilte
i
norsk
eliteserie
fram
til
 
2009?
 
14
 
25
 
50
Hvor mange
år
har
norsk
eliteserie
bestått?
 
51
 
91
 
71
I
hvilket
år
ble
Sarpsborg 08
grunnlagt?
 
2008
 
1998
 
1968