Nyheter i Bilder
Hvor
demonstrerte
mange
i
2014?
I
Helsingfors
i
Finland
I
Kiev
i
Ukraina
I
Paris
i
Frankrike
Hvilken
dag
er
demonstrasjonsdagen
for
arbeidere?
1. mai
 
9.
april
 
22.
september
Hva
demonstrerte
østeuropeiske
kvinner
mot
2.
juni
2015?
Asylpolitikk
Tigging
Norsk
barnevern
 
Hva slags
demonstrasjon
arrangerte
Ludvig Nessa
13.
juni
2015?
 
Kriminalitet
Abort
Narkotika
Hvilken retning
gikk
feminismen
i
 
1970
årene?
Rett
til å
stemme
ved
valg
 
Likestilling
 
Rett
til å
være
husmor
Hva slags
demonstrasjon
er
paraden
stolt,
sterk
og
synlig?
Elevdemonstrasjon
 
Funksjonshemmede
som
demonstrerer
for
sine
 
 
rettigheter.
Demonstrasjon
for
 
barn
 
Hvor
ble
det
demonstrert
mot
havbruksnæringen
 
27.
mai
2015?
 
Youngs torget
Rådhusplassen
 
Utenfor
stortinget