Nyheter i Bilder
Hvem
representerer
staten
i
et
fylke?
En
stortingsrepresentant
Ordfører
i
den
største
byen
i
fylket
Fylkesmannen
Hvem
ansetter
fylkesmenn?
Kongen
 
Ordfører
i
fylket
Statsministeren
 
I
hvilket
fylke
ligger
Hamar?
Oppland
Hedmark
Hordaland
 
 
Hva
var
navnet
Østfold
til
 
1919?
Borgarting
 
Smålenede
 
Østlandet
 
Hva heter
Norges
lengste
fylke?
Finnmark
 
Nordland
Sogn og Fjordane
Hvor mange
kommuner
er
det
i
Buskerud?
 
 
 
 
 
 
 
23
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
Hvilke
helsetjeneste
har
fylket
ansvar
for?
Tannhelse
tjenesten
 
 
Veterinær
tjenester
Øyehelse
tjenester