Nyheter i Bilder
Hvor fort
kan
akeren
kjøre?
Cirka
 
300
km
i
timen
Cirka
 
140
km
i
timen
Cirka
 
40
km
i
timen
Når
ble
første
VM
arrangert
i
aking?
I
 
1890
I
 
1955
I
 
2004
Hva
heter
Norges
eneste
kunstisbakke?
Korketrekkeren
i
Oslo
Hunderfossen
Lillehammer
Skeikampen
i
Gausdal
Hva heter
kjelken
som
brukes
i
akesporten?
Rodel
Rattkjelke
Akebrett
Hvor lang
er
ake
og
bob
banen
Hunderfossen?
 
1269
meter
 
3542
meter
 
1365
meter
Når
ble
den
første
konkurransen
i
aking
arrangert?
 
1883
 
1907
 
1994
Hvor
ble
verdens
første
akekonkurranse
arrangert?
Østerrike
Sveits
Tyskland