Nyheter i Bilder
Hva
er
universitet?
En
skole
for
små
barn
En
restaurant
En
skole
for
ungdommer
og
voksne
Hva
 
heter
faget
der
man
lærer
om
mat?
Mat og helse
 
Samfunnsfag
 
Sløyd
Hvilke
skoler
ble
endret
i
 
1994?
 
Grunnskolen
Høyskoler
Videregående skole
 
Hvilken
rettighet
ga
reform-94
elevene?
Alle
har
rett
høye
karakterer
Alle
har
krav
videregående skole
 
Alle
har
rett
til
russetid
 
Når
ble
faget
kunst og håndverk
innført?
 
1989
 
 
2003
 
 
1997
 
Hva
var
den
største
endringen
i
grunnskolen
i
 
1997?
Barn
begynner
på skolen
når
de
er
 
6
år
 
Barn
går
i
barnehage
til
de
er
9
år.
At
man
bare
går
5 år
skole.
Hvilket
karaktersystem
har
man
høyskoler?
 
Tall
fra
1
til
6
Bokstaver
fra
A
til
F
Poeng
fra
1
til
10