Nyheter i Bilder
Når
året
møtes
Stortinget
for
første gang?
I
januar
I
oktober
I
mai
Hvem
åpner
Stortinget
hvert
år?
Statsministeren
Kongen
Stortingspresidenten
Hvor mange
sitter
Stortinget?
 
100
 
300
 
169
Hvordan
var
Stortinget
delt inn
fram
til
 
2009?
Odelsting
og
Lagting
Fagkomite
Pesidentskap
Hva
er
parlamentarisme?
Regjeringen
bestemmer
alt
Regjeringen
kan ikke
styre
mot
et
flertall
Stortinget
Kongen
bestemmer
alt
Når
ble
parlamentarisme
vedtatt
i
grunnloven?
 
1905
 
1945
 
2007
Hva
heter
stortingpresidenten?
Olemic Thommessen
Dag Terje Andersen
Thorbjørn Jagland