Nyheter i Bilder
Hva
gjør
barneombudet
i
Norge?
Passer på
at
staten
tar vare på
barna
Leies
inn
som
barnevakt
Bestemmer
hva
barn
skal
gjøre
på skolen
Hvem
regnes
som
barn?
Alle
under
12
år
Alle
under
16
år
Alle
under
18
år
Hva
er
ytringsfrihet?
Rett
til å
rope
inne
Rett
til å
si
og
skrive
det
du
vil
Rett
til å
stjele
Hva
er
en
flyktning?
En
som
reiser
ferie
En
som
reiser
til
et
annet
land
for å
studere
En
som
flykte
fra
sitt
hjemland
Hvem
har
rett
til å
gå på skole?
Alle
barn
Bare
gutter
Bare
jenter
Hva
er
barnekonvensjonen?
En
avtale
mellom
Norge
og
Sverige
En
avtale
mellom
nesten
alle
land
i
verden
Et
TV
 
-
program
Hva
handler
barnekonvensjonen
om?
Voksnes
rettigheter
Bare
babyers
rettigheter
Alle
barns
rettigheter