Nyheter i Bilder
Hvem
dømmer
i
en
rettssak?
Kongen
Forsvareren
Dommeren
Hva
gjør
en
forsvarsadvokat?
Passer på
dem
som
er
i
fengsel
Forsvarer
den som
er
anklaget
Dømmer
i
en
rettssak
Hva
studerer
man
for å
bli
advokat?
Juss
Medisin
Historie
Hvilken
bok
er
viktigst
i
en
rettssak?
Bibelen
Leksikon
Norges
lover
Hva
banker
dommeren
i
bordet
med?
En
stein
Lovboka
En
klubbe
Hva
gjør
et
vitne
i
en
rettssak?
Dømmer
i
en
rettssak
Leser
fra
lovboka
Forteller
om
det som
har
skjedd
Hva
er
lovboka?
En
bok
som
forteller
om
Norges
lover
En
bok
med
eventyr
En
bok
med
oppskrifter