Nyheter i Bilder
Hvilket
er
det
største
politiske partiet
i
Norge?
Arbeiderpartiet
Høyre
Fremskrittspartiet
Hvilket
er
det
minste
partiet
Stortinget?
Venstre
Miljøpartiet
de
grønne
SV
Hvilket
parti
ledes
av
Erna Solberg?
Arbeiderpartiet
Venstre
Høyre
Hvilket
parti
ledes
av
Knut Arild Hardeide?
SV
Venstre
Kristelig Folkeparti
Hvilket
parti
er opptatt av
landbruk?
Senterpartiet
Arbeiderpartiet
Høyre
Hvem
velger
lederen
i
et
parti?
Stortinget
Landsmøtet
Regjeringen
Hvem
er
leder
for
Arbeiderpartiet?
Jonas Gahr Støre
Siv Jensen
Audun Lysbakken