Nyheter i Bilder
Hvor
er
Stortinget?
I
Trondheim
I
Bergen
I
Oslo
Hvilket
av
disse
partiene
er ikke
Stortinget?
Pensjonistpartiet
Arbeiderpartiet
Høyre
Hvem
er
leder
Stortinget?
Statsministeren
Stortingspresidenten
Kongen
Når
kom
Stortinget
sammen
første gang?
 
1814
 
1905
 
1945
Hvor gammel
man
være
for å
stemme
ved
stortingsvalg?
21
år
16
år
18
år
Hvor ofte
er
det
stortingsvalg?
Hvert
år
Hvert
 
4.
år
Hvert
 
2.
år
Hva
feiret
vi
i
2014?
Grunnloven
er
200
år
Kongen
har
bursdag
Statsministeren
har
bursdag
Hvilken
lov
er
den
viktigste
i
Norge?
Trafikkloven
Straffeloven
Grunnloven
Hvem
kan
stemme
i
Norge?
Norske
statsborgere
over
18
år
Alle
voksne
som
bor
i
Norge
Alle
som
bor
i
Europa