Nyheter i Bilder

Abonnement

Oppgaver og tematavler til Nyheter i bilder kan enten skolen eller enkeltelever abonnere på. 

Hvis du lager oppretter brukerkonto kan du teste oppgavene og tematavlene gratis i 30 dager.

Priser
90 kroner for et enkeltabonnement per år.
2000 kroner for et skoleabonnement per år. 

Du kan bestille på nybabonnement@klartale.no eller ringe kundeservice på telefon 23 33 91 91.